PET NEDİR ?

Plastiklerin kaynağı; ham petrol, gaz ver kömürdür. Plastikler yüksek molekül ağırlıklı organik moleküllerden ya da polimerlerden oluşmaktadır. Dünyada üretilen toplam petrolün %4’ ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.

Plastikler termoset ve termoplastik olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Termoset plastikler, ısıtıldıklarında çözünmez ve erimezler fakat yumuşarlar, akışkan hale gelmezler. Bunlar tekrar tekrar kullanılamazlar ancak yeniden üretim sürecine sokulabilirler. Termoplastikler ise birçok kez yumuşatılıp sertleştirilebilirler.  Bunlar soğuduklarında biçimlenmiş olurlar.

Termoplastikler;
1- Düşük yoğunluklu polietilen (DYPE)
2- Yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE)
3- Polistyrene (PS)
4- Polypropylene (PP)
5- Polyethylene Terephtalate (PET)
6- Polivinilklorür (PVC)

Bunların arasında PET’ in önemli bir yeri vardır. Plastik fabrikasyonu ile çeşitli biçimlerde ürünler elde edilmektedir. ( Film, elyaf, levha, köpük, şişe, bardak vb )

Etilenden uretilen plastikler

Plastik Şişelerin Yoğunluğu

Plastik Şişeler Yoğunluğu (kg/m3)
HDPE (Doğal) 11.88
HDPE (pigmentli) 24.94
PET (soda) 19.00
PET (giysi) 19.00
PVC 19.00
PP 20.78
Tüm Diğerleri 20.78
Toplam 17.81

 

Piyasada Kullanılan Çeşitli Plastiklerin Kalorifik Değerleri ve Karşılaştırmaları

Plastikler Kkal/kg
Polietilen (PET) 11060
Polipropilen (PP) 11030
Polistiren (PS) 9900
Lastik 9900
Gazete 4800
Deri 4000
Odun 3750
Ort. Çöp 2500
Yard Atığı 1700
Gıda Atığı 1450
Fuel-oil 11600
Linyit Kömürü 5330

 

 

 

 

 

 

 

Oluşan atıkların değerlenmemesi halinde en son çözüm olarak yakılma işlemi gerçekleştirilir. Yakılan atıklardan gazı dışarı verilmemek suretiyle enerji elde edilimekte ve onun ısısından yararlanılmaktadır. Bu faydanın gerçekleşmesi içni kullanılan atığın kalorifik değerinin yüksek olması gerekmetedir.

Ambalaj sektöründe yaygın kullanımı olan PET, 1941 yılında Amerika’ da bulunmuş ve 1977 yılı ortalarında cam şişe yerine ticari olarak kullanılmaya başlanmıştır. Keşfedildiği günden bugüne özellikle gazlı içecekler sektörü başta olmak üzere içecek endüstrisinde kendisine geniş bir uygulama alanı bulmuştur.  Diğer plastiklere göre daha şeffaf, su buharına dayanıklı ve kırılgan olmaması nedeniyle camın yerine geçmiştir.

1987 yılında Plastik Endüstri Birliği tarafından plastikleri tanımlayıcı kodlar geliştirilmiştir. PET’ leri tanıma kodu 1’ dir. Teknik özellikleri ise;
• Yoğunluğu 1,33 – 1,38gr/ml
• Maksimum servis sıcaklığı 60°C
• Orta sertlikte bir plastiktir.
• Açık veya hafif renkli
• Yarısaydam
• Suda yüzebilir
• Erime sıcaklığı 250°C
• Hızlı yanar, alevleri renksizdir. Yanma esnasında ortaya çıkan is zehirli değildir.
• Yanarken mum koklusu ve sönerken beyaz duman vermektedir.
• Yüksek ısıya dirençli ve kimyasal olarak kararlı, sağlam, dağılmaya, parçalanmaya ve gaz geçişine dayanıklıdır.
• Aside, çeşitli solventlere, petrol ve yağa dirençlidir.

Yasam Dongusu

Mustafa Sami BARSHAN
POLIETDER Kurucu ve Onursal Genel Başkanı

Yoruma kapalı.