HAKKIMIZDA

         Polietilen Tereftalat (PET) Dönüştürücüleri Derneği (POLIETDER) 2008 yılında Ankara merkezli kurulmuş, Türkiye’ nin İLK VE TEK PET DERNEĞİ‘ dir.
 
          Derneğimizin amacı; PET alanında toplama, işleme, dönüştürme, tasarım, üretim, uygulama, tüketim vb. işlerle uğraşan özel ve tüzel kişilere yönelik araştırma-, geliştirme, bilgilendirme çalışmaları yapmak, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, hızla gelişen global dünyadaki rekabet hızını yakalamaları ve bunu korumalarını sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, çevre duyarlılığı ve bilincini oluşturmaktır.
 
          Derneğimiz; fiziksel ve kimyasal yapısı nedeniyle geri dönüşümünün mutlaka yapılması gereken ve katı ambalaj atıklarının önemli bir miktarını oluşturan PET’ in geri dönüşümünün yapılması ve özendirilmesi için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
          

 

Ufkumuz; ülkemizde çevrenin korunması ve doğal dengenin bozulmasını engellemek amaçlı PET atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüm sistemine sokulması ve PET geri dönüşümü üzerine çalışan sanayi kuruluşlarının gelişmesi ve sektörün ilerlemesi için tüm çalışmaları yapmaktır.
Amacımız; Türkiye’ de sistematik PET geri dönüşüm zinciri kurulabilmesi için;
- PET geri dönüşüm sanayisinde bulunan tüm sanayicilerle işbirliği yaparak sektörün gelişmesini sağlamak
- PET atıkların kaynağında ayrı toplanması ile verimli ve etkin geri dönüşüm yapılabilmesi için halkı bilinçlendirmek
- Konu ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yaparak sanayicilere, çalışanlara ve tüketicilere eğitimler vermek

POLİETDER’ İN İLKE VE HEDEFLERİ

POLİETDER, ülkemizde ve Dünyada önemli bir sanayi girdisi olarak kullanılan PET atıkların verimli ve sağlıklı bir şekilde geri kazanılması için, atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu sistemin yaygınlaştırılarak sistematik hale gelmesi bu sayede hem ekolojik dengeye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunulacağına inanmaktadır.
Bu inanç doğrultusunda; tüm resmi ve özel kurum/kuruluşlara bunu anlatmak ve uygulamaya geçmek, halkı bilinçlendirerek çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla tüm eğitim, bilgilendirme çalışmaları yapmayı hedeflemiştir.